All posts by Patricia

Bindingsangst opgelost

In de complexe wereld van menselijke relaties is er een emotioneel fenomeen dat er alles aan doet om de weg naar liefde te verstoren: bindingsangst. Het is als een danspartner die terughoudend is om de pas te volgen, bang voor de emotionele symfonie die intieme relaties kunnen zijn. Laten we eens dieper ingaan op deze intrigerende aspect emotie.

Bindingsangst ontcijferd

Bindingsangst is geen zeldzaam verschijnsel. Velen hebben op een bepaald punt in hun leven de rillingen van deze emotie gevoeld. Het manifesteert zich op verschillende manieren, variërend van het vermijden van langdurige relaties door angst voor échte verbinding en betrokkenheid. Een beklemmend gevoel en het opgeven van ‘vrijheid’ wordt nogal eens ervaren.

Bindingsangst is geworteld in ervaringen uit het verleden, zoals emotioneel trauma of onbeantwoorde liefde, waardoor je hebt geleerd dat écht verbinding aangaan risicovol is. Het maakt je (voor je gevoel en gebaseerd op jouw eerdere ervaringen) te kwetsbaar. Bindingsangst is een beschermingsmechanisme om jezelf te behoeden voor de pijn van afwijzing of verlies.

Wat de impact van bindingsangst op een relatie is

Bindingsangst heeft niet alleen invloed op diegene die ermee worstelt, maar ook op de dynamiek van je relatie. Het kan leiden tot een patroon van kortstondige relaties, oppervlakkige betrokkenheid en het vermijden van diepgaande emotionele investering. Het is als een muur die tussen twee mensen staat, zelfs als de wens naar connectie sterk aanwezig is.

De weg naar heling

Gelukkig is bindingsangst geen vonnis voor een leven van eenzaamheid. Het vereist moed, zelfreflectie en soms professionele begeleiding om de strijd met deze angst aan te gaan. Het begint met het verkennen van de wortels van de angst, het identificeren van patronen en het begrijpen van de emotionele behoeften.

Therapie kan een waardevol instrument zijn in dit proces, waarbij een veilige ruimte wordt geboden om diepere lagen van emoties te verkennen en gezonde copingmechanismen te ontwikkelen. Zelfcompassie speelt ook een cruciale rol; het vermogen om liefdevol met jezelf om te gaan, ongeacht de angst die opkomt.

Een reis naar intimiteit

Bindingsangst is geen eindbestemming, maar eerder een deel van de reis naar intimiteit. Het vraagt om geduld, begrip en het vermogen om stap voor stap vooruit te gaan. Als je met deze angst worstelen, herinner jezelf eraan dat het mogelijk is om de angst te verminderen, om te leren vertrouwen en de diepgaande vreugde van echte verbinding te ervaren.

In de complexe choreografie van menselijke relaties is bindingsangst slechts één danspas. Met de juiste begeleiding en toewijding kan het een symfonie van liefde en verbondenheid worden, waarbij angst plaatsmaakt voor vertrouwen en de dans van intimiteit zijn volle potentieel bereikt.

En wie wilt dat nu niet.

Verlatingsangst in je relatie

Je komt iemand tegen die meer dan de moeite waard is. Misschien is dit wel de liefde van je leven. Dat is heel wat waard. En daar begint direct de angst voor verlies. In deze blog vertel ik je over verlatingsangst. Een krachtige emotie die diep geworteld is in menselijke relaties. Iedereen herkent het wel in zekere zin en op een zeker moment.

De dans van verbinding

Verbinding in een relatie is als een dans tussen twee mensen, een emotionele connectie die groeit en evolueert. Het begint vaak met diepe verliefdheid, gedeelde interesses, waarden en doelen. Het gevoel van verbinding komt voort uit het begrip en de acceptatie van elkaars kwetsbaarheden. Het is als een warme deken die je omhult, een geruststellend gevoel van thuiskomen.

In relaties waar verbinding floreert, is er ruimte voor groei en individuele ontplooiing. Het gaat niet alleen om het delen van geluk, maar ook om het ondersteunen van elkaar in tijden van moeilijkheden. Het gevoel van verbinding is vaak versterkt door kleine gebaren, zoals een liefdevolle blik, een aanraking of simpelweg aanwezig zijn in elkaars leven.

De Schaduwzijde: Verlatingsangst

Maar waar er verbinding is, werpt verlatingsangst zijn schaduw. Het is een diepgewortelde angst om de emotionele connectie met een geliefde te verliezen. Verlatingsangst kan voortkomen uit ervaringen uit het verleden, zoals eerdere relaties of persoonlijke trauma’s. Het manifesteert zich vaak als een constante zorgen om in de steek gelaten te worden, zelfs wanneer er geen concrete aanleiding is.

De angst voor verlating kan leiden tot een overmatige behoefte aan bevestiging, constante geruststelling zoeken en zelfs het vermijden van situaties waarin de mogelijkheid van afwijzing bestaat. Het is belangrijk om te begrijpen dat verlatingsangst niet alleen van invloed is op de persoon die het ervaart, maar ook op de dynamiek van de relatie als geheel.

Het evenwicht vinden

Het is cruciaal om een gezond evenwicht te vinden tussen verbinding en verlatingsangst in een relatie. Communicatie speelt hierbij een sleutelrol. Het delen van gevoelens en angsten met je partner kan de basis leggen voor begrip en empathie. Het is ook essentieel om ruimte te geven voor individuele groei en zelfstandigheid, zonder de angst om de connectie te verliezen.

Therapie kan een waardevol hulpmiddel zijn om te werken aan verlatingsangst en het versterken van de emotionele binding. Het biedt een veilige ruimte om diepere emotionele lagen te verkennen en gezonde copingmechanismen te ontwikkelen.

In essentie is de dans van verbinding en verlatingsangst een complexe maar onvermijdelijke reis in menselijke relaties. Het vraagt om begrip, geduld en de bereidheid om samen te groeien. Door deze emoties te omarmen en er samen aan te werken, kunnen relaties bloeien en sterker worden.

Liefdesbaby als lijm voor samengesteld gezin

Je huwelijk loopt op de klippen en je ontmoet na je scheiding de liefde van je leven. Hij of zij heeft net als jij uit een eerdere relatie kinderen en jullie krijgen samen nog een kind. Wat is de rol van deze liefdesbaby? Dient hij of zij als superlijm om van het gezin een eenheid te maken?

Een ‘liefdesbaby’ binnen een samengesteld gezin heeft een unieke rol. Dit kind heeft namelijk als enige met iedereen in het gezin een bloedband. Volgens Patricia Heije (51), relatietherapeut, oprichter van Stiefgoed en opleider van stiefgoedcoaches, komt de behoefte voor een kind met de nieuwe partner voort uit een bevestiging van liefde: ,,Als je na een scheiding weer verliefd wordt en overtuigd bent dat het deze keer wel voor altijd is, dan is zo’n kind de kers op de taart.”


Je bent geneigd veel aandacht te hebben voor de momenten waarop al je kinderen er zijn, maar vergeet niet om je nieuwe kerngezin te onderhou­den

Complex samengesteld gezin

Het kan volgens haar twee kanten opgaan: ,,Het kind wordt door iedereen met open armen ontvangen en verwend, of het hele gezin slaat op teelt en belandt in een crisis. Over het algemeen vinden ex-partners de komst van zo’n baby ingewikkeld: het is voor hen moeilijk om te zien dat de unieke ouderschapsrelatie die ze met jou hebben, ineens ook iemand anders toebehoort.”

Lees meer: Liefdesbaby als lijm voor samengesteld gezin

Wanneer er een liefdesbaby wordt geboren binnen een samengesteld gezin, spreek je volgens relatietherapeut en psycholoog Sjoera Dikkers (53) van een complex samengesteld gezin: ,,Er ontstaan binnen het gezin nog meer lagen en verbindingen. Door het guppie dat er bijkomt word je ‘echte’ familie van je stiefkinderen: jouw kind is biologisch gezien een broertje of zusje van je stiefkind. Zelfs als je huwelijk opnieuw strandt, blijven jullie voor altijd met elkaar verbonden.

Olie op het vuur

Volgens Heije is het een feit dat de nieuwe baby de verbinder is van zo’n samengesteld gezin: ,,Of je dat nu wel of niet wil, alle lijntjes gaan langs hem of haar. Ik zou ouders nooit afraden om ervoor te gaan, maar het is wel next level. Dikkers raadt het ouders af als een van hen in vechtscheiding ligt: ,,Je gooit dan olie op het vuur en dat is niet verstandig. Het is fijn als je als ouder stevig in je schoenen staat: als je als ouder kampt met haat, jaloezie of gevoelens dat je er niet toe doet, wordt het ingewikkeld.”

Het is belangrijk om als ouder te beseffen dat je met de komst van zo’n liefdesbaby een nieuw kerngezin creëert binnen het samengestelde gezin, vertelt Heije: ,,Daar is niets mis mee, maar accepteer dat er meerdere systemen zijn binnen het grote geheel. Veel gescheiden ouders focussen op het feit dat ze een ‘normaal’ gezin zijn. Niet doen: er zijn nu eenmaal meerdere lagen met bijbehorende moeilijkheden.”

Eer de relatie met je ex

Wat kun je nog zelf nog meer doen om van je patchworkgezin een succesnummer te maken? Heije: ,,Zorg voor een goede relatie met je ex-partner. Of je het nu wil of niet, de baby krijgt ook een plek in zijn of haar leven. Wat voor draak je ex ook is, probeer in te zien wat hij of zij wel goed doet. Breng je ex zelf op de hoogte van de zwangerschap, zodat hij of zij het nieuws niet via de kinderen hoeft te vernemen.”

Dikkers: ,,Eer de relatie met je ex omwille van je kinderen. Dit is voor gescheiden ouders het moeilijkste gedeelte, maar het is voor iedereen fijn als je hardop kan zeggen: wat heb ik fijne kinderen samen met jou. De nieuwe baby krijgt ook een rol in het leven van je ex, al is het maar via verhalen die jullie kinderen vertellen. Reageer als ex-partner positief en vertel je kinderen dat je blij voor ze bent dat ze een broertje of zusje krijgen.”

Breng je ex zelf op de hoogte van de zwanger­schap, zodat hij of zij het nieuws niet via de kinderen hoeft te vernemen

Patricia Heije

Baby als trekpleister

Grote broers en zussen reageren niet altijd even enthousiast op de komst van een nieuwe spruit. Methorst maakte dit ook mee toen ze haar zwangerschap aankondigde: ,,Je denkt leuk nieuws te brengen, maar de kinderen waren niet meteen enthousiast.” Volgens Dikkers komen pijnlijke reacties vaak voor en is dat ook niet gek: ,,Als ouder ben je verliefd op je nieuwe partner en de baby die op komst is, maar je kinderen zitten in de rouw. Ze verliezen een bepaalde positie binnen het gezin en dat kan pittig zijn.”

Het kan ook doorslaan naar de andere kant: ,,De baby is dan juist de trekpleister voor broers en zussen en ze willen vaker in het gezin met de baby zijn dan bij de andere ouder”, vertelt Heije. Dikkers: ,,Dit kan zijn omdat het daar gezellig is, maar het kan ook voortkomen uit een bedreigend gevoel dat je als kind niet wil dat je vader of moeder een nieuw leven opbouwt zonder jou.”

Onderhoud je kerngezin

Aandacht hebben voor alle kinderen wordt volgens Heije door ouders als de grootste uitdaging gezien binnen een complex samengesteld gezin. ,,Je bent geneigd veel aandacht te hebben voor de momenten waarop al je kinderen er zijn, maar vergeet niet om je nieuwe kerngezin te onderhouden. Breng tijd met zijn drieën door en voel je daar niet schuldig over.”

Bij spanningen of ruzie binnen de liefdesrelatie zie je dat er binnen een gezin vaak twee kampen ontstaan met de kinderen. De liefdesbaby zit daar altijd tussenin en dat kan ingewikkeld zijn, zegt Dikkers. ,,Geef het tijd. Volgens de wetenschap duurt het vijf tot zeven jaar voordat een samengesteld gezin op dreef is. Zijn er blijvende moeilijkheden, schroom dan niet hulp in te schakelen: een baby is nu eenmaal geen superlijm die alles bij elkaar houdt en het gaat niet altijd vanzelf goed.”