Als het niet lekker loopt tussen familieleden, dan heeft dat een negatief effect op het misschien ooit zo fijne ‘familiegevoel’. Dreigende of aanwezige vetes binnen de familie die niet worden opgelost, sudderen door. Pas als deze ontwrichtende situatie serieus wordt genomen en jullie ermee aan slag gaan, dan lost de situatie zich op met rust en meer harmonie tot gevolg.

Enkele voorbeelden waar familiemediation voor wordt ingezet

  • Het oplossen van gevoelens van onrecht tussen broers en zussen
  • Het oplossen van een verstoord contact tussen ouders en kinderen
  • Het werken aan het samen dragen van een familieprobleem, zoals verslavingsproblematiek of geldzorgen.
  • Omgaan met verschillende levensvisies, waardoor de verwijdering tussen familieleden steeds groter wordt.
  • Omgaan met een echtscheiding in de familie.
  • Het opbouwen van gezond ouderschap na een echtscheiding.

Wie er deelneemt aan familiemediation

Dit is afhankelijk van de problematiek die er speelt, wie erbij betrokken is én wie er bij de mediation betrokken kan worden. Het kenmerk van familiemediation is dat er meestal meer dan 2 personen betrokken zijn en er sprake in van (meerdere) complexe dynamieken. Afhankelijk van de informatie van de aanvrager maak ik inzichtelijk wie idealiter aansluit bij deze familiemediation.

Hoe gaan we te werk

Het merendeel van de tijd komt een aanvraag voor familiemediation binnen door één van de familieleden. Door middel van kort contact met de aanvrager wordt snel duidelijk wie er in ieder geval betrokken zijn en overleg ik met aanvrager wie en hoe er uitgenodigd kan worden om aan te sluiten.

Belangrijk om te weten: Om onpartijdigheid te garanderen vinden er geen contactmomenten plaats met één van de familieleden, zonder dat de andere familieleden daarbij aangesloten zijn. De enige uitzondering hierop is het moment van de mediationaanvraag.

De aanvrager zelf is verantwoordelijk om andere familieleden uit te nodigen. Uiteraard adviseer ik hoe je dat kunt doen.

Met ieder familielid (individueel of in combinatie met andere familieleden) vindt er een intake plaats. Tijdens de intake haal ik je verhaal op en hoor ik van je wat je graag wil bereiken met deze mediation.

Als ik alle partijen heb gesproken dan maak ik een mediationplan. Dat plan deel ik met jullie tijdens de eerste gezamenlijke sessie. Na akkoord van alle aanwezigen, gaan we aan de slag om het mediationdoel te bereiken.